Impresum

Digitalni školski list Kapljice

Nakladnik: Bijaći, Kaštel Novi

Odgovorna urednica: Jadranka Šošić, ravnateljica

Glavna urednica: Ivana Čajo, 8.a

Mentorice novinarskih grupa: Ivanica Debak Banović, Lucija Carev, Zorana Duplančić

Novinari: Petra Lovrić i Mia Matijaš, 5.c; Stipe Bartulović i Marijeta Benutić, 6.b; Ella Grozdanić, Petra Karanušić i Maria Turalija, 6.c;  Lucija Abaza i Mihaela Lemo, 7.b; Ana Prnjak i Petra Prnjak, 7.c; Lana Certa, Ivana Čajo i Lorena Letaj, 8.a; Antea Kojundžić, 8.c; Ante Čagalj, Ante Ivković i Petar Primorac, 8.d

Suradnici: Marina Veić, Tamara Smokrović,

Benita Vladušić

Fotografije: Marina Kelava, školska arhiva

Naslovna stranica: Fotografija iz Utočišta za životinje (fotografirala Ivanica Debak Banović)

Zadnja stranica: Kolaž likovnih radova XXXXXX razreda