Impresum

Digitalni školski list Kapljice

Nakladnik: Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi

Adresa uredništva: Vodovodna ulica 2, Kaštel Novi

Uredništvo: Web radionica Osnovne škole Bijaći

Glavni urednici: Paolo Kodžoman, 6.b, Toni Zokić, 6.b, Barbara Ćudina, 7.d, Ivan Barišić, 7. b,  Marko Tranfić, 6.c, Marino Baras, 5.b

Glavni urednik – mentor: Ante Bagarić, prof. informatike

Prilikom izrade časopisa uredništvo digitalnog školskog lista Kapljice surađuje sa svim literarno – novinarskim grupa u školi.

Odgovorni urednik (sadržaj): Mia Vukelić, prof./Marita Dadić, 8.c

Mentori novinarskih družina: Mirela Carev Žnidarec, Zorana Duplančić, Jadranka Topić Domazet, Katarina Vukičević

Učitelji suradnici: učitelji razredne i predmetne nastave te stručna služba, Petar Perić, Marina Kelava

Novinari: Ema Petra Jurić, 5.a, Paola Listeš, 5.d, Mila Škopljanac, 5.d, Mija Baldić, 6.b, Nina Djirlić, 6.c, Antonia Grbeša, 6.c, Petra Hrgić, 6.c, Maša Jadrić, 6.d, Lea Matijaš, 6.d, Marko Radeljak, 6.d, Nikolina Božić-Vidovkić, 7.a, Martina Kolak, 7.a, Antonio Tadić, 7.a, Maja Gurdon, 7.b, Lucia Pera, 7.b, Lucija Topić, 7.b, Barbara Ćudina, 7.d, Ivana Grbeša, 7.d, Đeni Prgomet, 7.d, Katarina Žanić, 7.d, Lana Bikić,
8.a, Anamarija Budiša, 8.a, Andrijana Jurić, 8.a, Ivana Pavlinović, 8.a, Anamaria Roso, 8.a, Marita Dadić, 8.c, Katarina Čagalj, 8.c.

Ljupka Donkov i Ema Šimić Parat, 5.d; Lana Certa i Maria Veljača, 6.a; Antea Kojundžić, 6.c; Ani Baković, Marta Barišić i Toni Grubišić, 7.b; Anđela Maleš, Ivona Kelava, Josip Bučević i Karmela Lukas Rušnov, 7.c; Antea Bašić i Marija Baković, 8.c; Marta Crnković, Paola Listeš, Zara Pensa, Karla Renić, Roko Szarvaš i Mila Škopljanac, 8.d

Ilustratori: Lara Aranza, 5.b, Paula Milas, 5.b, Zoran Gizdić, 6.d, Katarina Čagalj, 8.c, Petra Lovrić, 8.d

Fotografija: Marina Kelava, Sanja Mikelić, Ivana Lukas Bartulović, školska arhiva

Obrada fotografija: Web radionica Osnovne škole Bijaći