Katastrofa I Snaga Zaštite

Katastrofe i snaga zaštite i spašavanje

Uz potporu Europske komisije i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a u okviru Europske godine razvojaDržavna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) objavila je natječaj za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama iz Republike Hrvatske za školsku 2014./2015. godinu na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja.

Ovom natječaju su se odazvali i učenici 2.b razreda: Magdalena Lovrić, Mija Baldić, Ella Saša i Ivano Šarić sa svojim likovnim uradcima. Na područne urede je pristiglo preko 3500 radova. Od oko 170 likovnih uradaka koji su ušli u uži izbor, Magdalena Lovrić je sa svojim uratkom osvojila 2. mjesto na županijskoj razini.

Matea Smoljić, 8.b

Mali vatreni1

Možda Vas još zanima