Učenici o problemima obrazovnog sustava

Pitajte nas! Anketa o zaključivanju ocjena na kraju polugodišta

Svjedoci smo kako svake godine neko pitanje vezano za školstvo ispliva na površinu i postane predmetom rasprave i neslaganja. Ove godine to se pitanje odnosilo na zaključivanje ocjena na kraju polugodišta koje se još uvijek nije trajno riješilo. I dok se nadležne institucije dogovaraju, premišljaju kao da do toga ima još puno vremena proteći, mi smo odlučili pitati učenike svoje škole koje je njihovo mišljenje. Anketa je provedena  među učenicima predmetne nastave , a obuhvatila je uzorak od ukupno 320 učenika predmetne nastave. Anketu su osmislile i provele Anamarija Budiša, 7.a, Lucia Pera, 6.b i Lucija Topić, 6.b.

Obrada podataka potvrdila je polazno stajalište da većina učenika smatra zaključivanje ocjena na polugodištu nepoželjnim, čak njih 72,8%.

Zaključivanje ocjena ih dodatno opterećuje te smatraju da se naglasak stavlja na samu ocjenu, a ne na količinu usvojenog znanja.

Od 27,2 % učenika koji su na pitanje Smatraš li da bi se ocjene na kraju polugodišta trebale zaključivati odgovorili potvrdno, većina smatra da bih navedeno potaklo na popravljanje dosada ostvarenog uspjeha u učenju te bi dobili jasniju sliku o vlastitom uspjehu unutar pojedinog nastavnog predmeta.

nketa

Možda Vas još zanima