Dobro je činiti dobro!

Humanitarna akcija Crvenog križa grada Kaštela “Djeca Kaštela za djecu Kistanja“ održala se u mjesecu studenom i u našoj školi. Dvotjedna akcija završila je 16. studenog kada su djelatnici Crvenog križa preuzeli više stotina prehrambenih i higijenskih potrepština koju se učenici naše škole marljivo pripremali i donijeli u školu. Prodavali su se i bonovi HCK od 1 kune, a prihod je namijenjen učenicima siromašnijeg imovnog stanja.

Magdalen Šimera, 6.b

Možda Vas još zanima