Biti manjina i osjećati se kao manjina – jučer, danas, sutra

U dugogodišnjem radu s učenicima naše škole, kroz povijesno-geografske sadržaje, obradili smo različite teme iz područja građanskog odgoja, zapravo odgoja čovječnosti. U cilju razumijevanja drugih i drugačijih te pomoći i izbjegavanju pasivnog promatranja neprihvaćenih i odbačenih, ugroženih i potlačenih, zapravo manjina u svakom pogledu, s učenicima 8.c i 8.d razreda prigodno su održane dvije radionice na temu diskriminacije i holokausta. Uz suradnju predmetnog učitelja Petra Perića, radionice je pripremila i održala naša nekadašnja učenica Darija Prnjak, sada maturantica u gimnaziji. Ona je na poticaj svog tadašnjeg razrednika završila edukaciju za promotora putujuće izložbe o holokaustu koja se prije četiri godine održala u Splitu, a u suradnji s Muzejom kuće Anne Frank iz Amsterdama. Darija je nastavila daljnju suradnju te nam je 2018. godine došla i održala radionice koje smo dobro prihvatili i aktivno sudjelovali u njima. Svrha ovih radionica je aktivno uključivanje učenika u građansko društvo kroz djelovanje u zaštiti ljudskih vrijednosti i prava, a među osnovnima je pravo na život i postojanje.

Klara Periša, 8.d (2017./2018.)

Možda Vas još zanima