III. natječaj ČA u versin, riči i pinelu

III. natječaj ČA u versin, riči i pinelu, organiziran u programu 27. ČAkavske večeri, privukao je do sada najveći broj djece svih uzrasta – od vrtića do srednje škole u Hrvatskoj i inozemstvu te dobio i međunarodni predznak. III. natječaj ČA u versin, riči i pinelu ČA bi bilo da jubavi ni? Ne bimo bili ni ja, ni ti, Ni mi. U suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje i OŠ Bijaći, a u povodu 27. ČAkavske večeri, organiziran je III. literarni, likovni i recitatorski natječaj ČA u versin, riči i…

Pročitaj više