Razvrstavam, dakle jesam!*

Anketu pripremio i obradio Petar Perić, učitelj Geografije i Povijesti

Anketa je imala za cilj dodatno potaknuti učenike na razmišljanje te razvijanje životnih navika koje se podudaraju s ciljevima održivog razvoja. Brigom za čist i zdrav okoliš brinemo i za vlastito zdravlje.

Provedena je u obliku upitnika sastavljenog u digitalnom alatu Forms. Upitnik se sastoji od 20 pitanja, od kojih je 19 pitanja zatvorenog tipa višestrukog izbora, a samo je posljednje otvorenog tipa. Ovim upitnikom nastojali smo istražiti stavove i spoznaje učenika predmetne nastave o razvrstavanju otpada. Anketa je bila anonimna i dragovoljna, a  odazvao se 231 učenik/ca predmetne nastave.

Ne iznenađuje što apsolutna većina učenika (93%) odvaja otpad jer se proteklih godina znatno unaprijedila svijest i spoznaja o važnosti smanjivanja smeća na našim ulicama i odlagalištima otpada. 68% učenika razvrstava otpad redovito, dok svega 3% to radi rijetko. Očekivano, većina učenika razvrstava papir i karton te plastiku jer je tog materijala i najviše unutar našeg kućanstva. Osim toga, spremnici za odlaganje papira i plastike su dostupni svakom kućanstvu. Staklo, stare baterije te odjeću i obuću u prosjeku odvaja 78 od ukupnog broja ispitanika. Mnoga kaštelanska kućanstva imaju zelenu okućnicu te je kod 69 ispitanika prisutno i odvajanje biootpada. Iako kućanstva nemaju vlastite spremnike, ipak metal i elektronski otpad odvaja 24 odnosno 23 ispitanika.

U pogledu stavova, čak 200 ispitanika koji razvrstavaju otpad na prvo mjesto stavlja svoj doprinos smanjenju onečišćenja okoliša kao razlog zbog kojeg odvajaju otpad, dok 84 ispitanika ističe kako je otpad vrijedna sirovina. Zanimljivo je da čak 60 ispitanika kao jedan od dva glavna razloga za razvrstavanje otpada odabire bojazan da će u protivnom njihovi roditelji/skrbnici plaćati novčanu kaznu. Od 16 ispitanika koji ne razvrstavaju otpad njih 9 kao prvi razlog odabire nedostatak vremena, a njih 8 odabire nedostatak spremnika za odvajanje otpada.

Ispitanici ne razlikuju u potpunosti pojmove recikliranje i razvrstavanje premda su oni povezani. 64% ih točno odgovara dok svega 1% ne zna što je recikliranje. Reciklažno dvorište koristi njih 34% dok 21% ispitanika ne poznaje pojam reciklažno dvorište niti koja je njegova uloga. Njih 59% zna koja je namjena reciklažnog dvorišta, a 64% ispitanika zna za postojanje reciklažnog dvorišta u Kaštelima. Čak 41% zna za reciklažno dvorište građevinskog otpada u Kaštelima, što je jako dobro s obzirom da je isto otvoreno u rujnu 2021. kao prvo takvog tipa u našoj županiji. Istovremeno 107 ispitanika smatra kako Kaštela imaju vlastito odlagalište miješanog otpada.

Ispitanici smatraju nemar i lijenost (po 35%) glavnim razlozima neučinkovitog odvajanja otpada u našoj županiji. Njih 7% odabire i neznanje.

Možda Vas još zanima