Zdrava prehrana u tinejdžerskoj dobi

Pubertet predstavlja razdoblje brzog rasta zbog čega su prehrambene potrebe povišene. Tinejdžeri sebe uglavnom smatraju zdravima te su slabo motivirani za dodatna promišljanja o važnosti pravovremenog razvijanja zdravih navika.              Pravilna prehrana omogućuje optimalan rast i razvoj, smanjuje rizik od razvoja kroničnih bolesti i osigurava zdravo psihičko stanje. Donedavno, najveći problem vezan uz prehranu predstavljala je glad, odnosno nedovoljan unos energije i nutrijenata. Danas ga predstavlja pretilost, odnosno posljedica prekomjerenog unosa energije. Uzrok pretilosti je kalorijski unos koji premašuje potrošnju. Hrvati su, prema novijem istraživanju koje je objavio Eurostat, najdeblji…

Pročitaj više