ČAkavica kuca na vrata svakog učenika naše škole

U Osnovnoj školi Bijaći timski se kroz izvannastavne aktivnosti više od trideset godina radi na očuvanju čakavice kao najstarijeg hrvatskoga narječja. ČAkavske večeri, najstariji školski projekt u Republici Hrvatskoj, neprestano se razvija i proširuje novim aktivnostima, sve kako bi se njegovanje čakavice kao nematerijalne jezične baštine doista provodilo te dotaklo svakog djeteta u školi.

Uvođenjem novog kurikuluma u hrvatske škole, koji dopušta izvjesne slobode u poučavanju i postizanju ciljanih ishoda, napokon su sazrele okolnosti da se učenje izvornog kaštelanskoga govora uvede u redovnu nastavu i to u predmet Hrvatski jezik. Aktiv hrvatskoga jezika i Aktiv razredne nastave razradili su sadržaje koji se provlače od prvog do osmog razreda, za početak po dva nastavna sata godišnje. Naglasak je na jezičnim osnovama, a samim time i na zajedničkim obilježjima govora ovog područja. Uz to su neizostavni i književni sadržaji, upoznavanje s opusom suvremenih kaštelanskih pjesnika te učenje jezika korištenjem predložaka napisanih na izvornoj kaštelanskoj čakavici.

Lucija Carev, prof.

Možda Vas još zanima