Europski dan jezika

Učenici 6.d, 7.c i 7.b razreda te učiteljica Ksenija Žarković obilježili su Europski dan jezika 26.9. Temelji se na inicijativi Vijeća Europe s ciljem promicanja višejezičnosti budući da je jezična raznolikost alat za postizanje boljeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta.

Lorena Letaj, 7.a

Možda Vas još zanima