Onečišćenje zraka šteti zdravlju ljudi i okolišu

Onečišćenje zraka jedan je od velikih problema današnjice, uzrokuje štetu živim bićima

  Zrak koji udišemo nije čist. Uz tvornice, izvori onečišćenja su: otpad, fosilna goriva za proizvodnju električne energije, promet (motorna vozila), kućanstva, erupcije vulkana, prašina nanošena vjetrom…

    Ipak, prema Europskoj agenciji za okoliš, u proteklih nekoliko desetljeća emisije zagađenja smanjile su se. Očito su se poduzeli koraci smanjena onečišćenja, no to je i dalje nedovoljno za zdrav život ljudi. Veliki dio europskog stanovništva živi u područjima gdje je prekoračen standard kvalitete zraka. Prljave kiše sve su češće, a to je dokaz da je onečišćenje veliko. Prljave kiše štete biljkama i životinjama  koje piju vodu iz jezera, rijeka, potoka…Veliki broj gradova u svijetu prekriven je smogom. Smog nastaje izgaranjem fosilnih goriva i šteti živim bićima jer u sebi sadrži velike količine ozona. Simptomi izlaganju ozonu su bol u prsima, nadražaj dišnih puteva, glavobolja i astma. Također, požari svojim crnim dimom zagađuju atmosferu i okoliš. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje da su najzagađeniji gradovi u Republici Hrvatskoj Zagreb, Sisak i Slavonski Brod. 

   Ljudi kao zajednica trebaju biti svjesni da ovaj problem ne mogu zanemariti. Vožnju motornih vozila treba zamijeniti vožnjom bicikla i šetnjom. Neobnovljive izvore treba zamijeniti obnovljivim. Potrebno je postaviti solarne panele, električnu energiju crpiti iz hidroelektrana i vjetroelektrana. Ljudi trebaju razdvajati otpad, saditi biljke i stabla. Uz malo truda, zrak se može pročistiti i život će biti kvalitetniji – navike se moraju mijenjati pa će svi voditi zdraviji i kvalitetniji život.

                                                                                                            Zvonimir Kovačević, 8. a

Možda Vas još zanima