Usvajanje čakavskog narječja na nastavi Hrvatskog jezika

Da se naše ČA ne zaboravi

U našoj školi se brojnim izvannastavnim aktivnostima više od trideset godina radi na očuvanju čakavice kao najstarijeg hrvatskoga narječja što je rezultiralo brendiranim projektom ČAkavska večer. Želeći da čakavica dođe do svakog našeg učenika, prošle školske godine uvedeno je učenje čakavskog narječja na temelju izvornog kaštelanskoga govora u redovnu nastavu Hrvatskog jezika. Aktivi Hrvatskoga jezika i razredne nastave razradili su tematske sadržaje koji su se provlačili od 1. do 8. razreda, po dva nastavna sata godišnje. U razrednoj nastavi odrađena su ukupno 32 sata (20 sati jezika i komunikacije te 12 književnosti i stvaralaštva), kao i 16 sati jezika i komunikacije te 16 sati književnosti i stvaralaštva u predmetnoj nastavi. Po završetku nastavne godine učiteljica Hrvatskog jezika Ivanica Debak Banović osmislila je i provela evaluacijsku anketu među učiteljima o odrađenom iz koje su dobiveni vrijedni rezultati. Svi učitelji su se složili da su učenici pozitivno reagirali na uvedeno. Skoro 90 % ispitanih učitelja smatra da su ishodi u cijelosti ostvareni. Bili su zadovoljni predloženim nastavnim temama te su odlučili da će nastaviti s provedbom projekta s blagom izmjenom u razrednoj nastavi gdje se broj sati povećao s dva na tri sata po razredu. Naposlijetku izrađen je i Godišnji kurikul za šk.god. 2023./2024.

Ivana Čajo, 8.a

Možda Vas još zanima