PODRŠKA DAROVITOSTI – Prva Davidova izložba

David Bartol Bartulović pohađa 5. b razred, a prošle je godine prigodom obilježavanja Dana darovitosti njegova učiteljica Terezija Zokić u predvorju škole postavila prvu Davidovu izložbu. Portret malog likovnjaka Davidovi su roditelji vrlo rano zapazili njegov interes za likovnim izražavanjem, izrazito naprednim u odnosu na djecu njegove dobi. U razdoblju prije polaska u školu uživa u podršci roditelja, njihovu poticaju te stvaralačkom radu i izražavanju. Polaskom u školu Davidova učiteljica je zatečena njegovim prvim crtežom. Jedan sat tjedno nastave likovne kulture i jedan sat izvannastavnih aktivnosti rada u sklopu Likovne…

Pročitaj više

RAZGOVOR S DAVIDOM – VOLIM CRTATI

S Davidom su povodom njegove prve izložbe razgovarale Annabell Plazonić i Gabriela Maria Bojčić, učenice 7.b razreda. Sasvim očekivano, draže mu je crtati nego govoriti… Kad si počeo crtati i kad je primijećen tvoj talent? Crtati sam počeo kad sam imao tri godine. Većina je ljudi moj dar za crtanje uočila kad sam bio u drugom razredu jer sam tada počeo sudjelovati na natječajima. Imaš li uzore? Uzor mi je tata, a inspiracija za crtanje Leonardo da Vinci. Što te potaknulo na crtanje? Htio sam naučiti nešto što me zanimalo.…

Pročitaj više