Pogled iz klupe – Glazbena kultura u osnovnoj školi

O statusu predmeta, pristupu svih uključenih sudionika, potencijalima i mogućim rješenjima problema našeg obrazovnog sustava mozgamo od prošlog broja lista. Nakon Hrvatskog jezika stigla je i Glazbena kultura… Piše: Kristina Ćuk, 8.a Doživljaj većine „Oh, ma dobro, sutra je glazbeni, ne moram ni knjigu ponijeti. Hajde, dat će mi pet, kao da ga je briga.“  Ovo su tipične misli jednog osnovnoškolca kada na rasporedu sati za sutra ugleda kraticu GK. Više se ni roditelji ne čude ovakvom pristupu te je njihovo stajalište da u moru školskih obveza prednost među 14…

Pročitaj više