Seminar Hrvatskog debatnog društva

Hrvatsko debatno društvo organiziralo je 4.studenog 2017. seminar za zainteresirane učenike osnovnih škola u Osnovnoj školi Mertojak u Splitu. Grupa učenika osmih razreda (Dora Matos, Toni Begonja, Dora Vušković, Tia Grgin, Tin Gotovac i Kristina Ćuk) zajedno s pedagoginjom škole Ingom Nakićen sudjelovala je na toj cjelodnevnoj edukaciji. Stečena znanja o debati učenici će dalje primjenjivati kroz radionice s različitim tezama i temama debatiranja čime će se pripremati za natjecanja u debati.

 

Ivana Pavlinović, 7.a

Možda Vas još zanima