Slobodno vrijeme iz pedagoškog kuta

Slobodno je vrijeme značajan fenomen suvremenoga društva kojemu se u posljednje vrijeme posvećuje puno pažnje. Jedan je od središnjih izazova današnjice i čimbenik koji može imati značajnu ulogu u razvoju suvremene civilizacije i kulture. Njegovo je smisleno provođenje pedagoška kategorija i važno područje odgojnog rada. Slobodno je vrijeme ono vrijeme koje pojedinac ima na raspolaganju bez ikakve obveze i koje može oblikovati i ispuniti aktivnostima prema osobnim željama i zanimanjima. Prilika je za ostvarenje čovjekove slobode i osobnog razvoja. Budući da je slobodno vrijeme vrlo važna sastavnica života djece i mladih, ako ga shvatimo kao prostor samoaktualizacije i ostvarenja osobnosti, sasvim je razumljiv interes pedagoga za razumijevanjem, istraživanjem i unaprjeđivanjem ovoga područja odgojnoga djelovanja.

Čime ispuniti slobodno vrijeme?

Danas nije problem kako doći do slobodnog vremena, već kako ga ispuniti. Naime, zbog sve bržeg razvoja elektronike, razvijene industrije, tehničkih strojeva koji sve više zamjenjuju rad ljudskih ruku, brže se i obavljaju određeni poslovi koji su prije duže trajali te tako nastaje višak vremena. Sadržaj slobodnoga vremena obuhvaća niz raznovrsnih aktivnosti koje se mogu podijeliti u tri osnovne skupine: aktivnosti za odmor, rekreaciju i razvoj osobnosti. Međutim, to je, također, i vrijeme pogodno za manifestiranje različitih oblika rizičnog socijalnog ponašanja. Neadekvatno korištenje i provođenje slobodnog vremena može dovesti i do lošeg društva te različitih ovisnosti o igricama, alkoholu, pušenju, drogi… Sve je češća situacija u kojoj su oba roditelja zaposlena i pitanje je na koji način djeca provode to vrijeme i tko ih kontrolira. Današnja računala, tableti, pametni telefoni i internet imaju sve veći odgojni utjecaj i sve više ispunjavaju slobodno vrijeme djece, samo je pitanje kakav to učinak ima na njihov razvoj – konstruktivan ili destruktivan. Zato je zadatak roditelja, kao i učitelja, stalno praćenje, usmjeravanje, davanje dobronamjernih savjeta mladima, kako bi razvili trajnu naviku konstruktivnog i racionalnog provođenja slobodnog vremena. Potrebno je sve ono pozitivno razvijati i poticati, a ono štetno sprečavati. A jako dobro znamo da se drvo najlakše savija dok je mlado.

Uloga škole

Škola ima odgovornost informiranja učenika i roditelja o važnosti i načinima kvalitetnog osmišljavanja slobodnog vremena izvan škole, ali i pružanja raznolikih aktivnosti unutar škole u vidu izvannastavnih aktivnosti kako bi svaki učenik našao nešto prema svom interesu. Škola je ne samo obrazovna, već, što je puno važnije, odgojna ustanova. Stoga, ako želimo odgojiti aktivne i moralne građane, trebamo veliku pažnju posvetiti slobodnom vremenu jer u tom vremenu oni u svojoj slobodi usmjeravaju svoj život prema uspjehu ili neuspjehu. Znamo, kad čovjek radi ono što voli, tada je najuspješniji. Dakle, cilj škole i roditelja trebao bi biti pomaganje učenicima u prepoznavanju svojih potencijala te stvaranje poticajne okoline za njihovo ostvarenje, kako u okruženju škole, tako i van škole u okviru slobodnog vremena. Na taj način odgajamo zadovoljna jedinstvena bića koja će izgrađivati bolje društvo što je i konačni cilj odgoja i obrazovanja.

Anamarija Botić, pedagoginja

Možda Vas još zanima