Slušajmo Zemlju kako diše!

Tradicija OŠ Bijaći kontinuirana je briga za školski vrt i uređenje okoliša slijedom čega je  dva puta u projektu Najljepši školski vrtovi u Republici Hrvatskoj, koji organiziraju HRT te Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo poljoprivrede, imala pobjednički vrt, a dobitnica je i Cvjetne zastave

11. svibnja 2021. posjetili su nas članovi Povjerenstva za provođenje 33. eko-natjecanja odgojno-obrazovnih ustanova Grada Kaštela, a povodom akcije „Lipa su lipa moja Kaštela“. Četveročlano povjerenstvo u sastavu: dr. sc. Tatjana Klepo, dipl. ing., Ivan Čagaljdipl. ing. Ksenija Danilo i dipl. ing. Ante Žanić  dočekala je ravnateljica Jadranka Šošić. Obišli su školski okoliš i unutrašnjost škole kako bi utvrdili što smo napravili u razdoblju od 32. do 33. natjecanja. Bili su iznimno zadovoljni vidljivim napretkom u uređenju i održavanju okoliša škole. Pohvalili su trud i zalaganje koje smo uložili u protekle dvije godine. Naveli su niz pozitivnih komentara za izgled svih zelenih površina, odabir zasađenih vrsta biljaka, za zelene oaze u unutrašnjosti školske zgrade kao i za estetsko uređenje interijera. Povjerenstvu je ravnateljica predala detaljno pisano Izvješće o učinjenom u protekloj godini, odnosno, u 2019./2020. i 2020./2021. školskoj godini.

Raznovrsne aktivnosti

Uskoro nas je razveselila vijest da smo osvojili prvo mjesto. Najzaslužniji za to su: voditeljice biološko-ekološke grupe Anđelina LukasDanica Ćubić i Diana Marin, naše pomoćno-tehničko osoblje i marljive ruke naših učenika koji se rado odazivaju svakoj radnoj akciji u vrtu.

Razvoju eko-svijesti učenika posebno doprinosi i njihovo redovito uređivanje eko-panoa koje je započelo početkom 90-ih godina. Uključeni su svi razredni odjeli i učitelji. Zbog mnoštva ideja i interesa za eko-teme postoje dva eko-panoa – jedan za razrednu, a drugi za predmetnu nastavu. Moramo istaknuti akcije prikupljanja starog papira koje se u našoj školi provode dva puta tijekom školske godine. Učenici su aktivni i u sakupljanju starih baterija, sakupljanju starih lijekova i osvještavanju o štetnosti bacanja lijekova u komunalni otpad. Ekološki duh Osnovne škole Bijaći i dalje je među nama, opstaje i vlada našim školskim prostorima neovisno o svim nedaćama koje su nas snašle tijekom protekle dvije  godine.

Možda Vas još zanima