Zdravstveno stanje Zemlje

               Zbog povećanja ljudske populacije sve je veća potreba za gospodarskim razvojem što stvara velike pritiske na okoliš. Nebriga ljudi za očuvanje okoliša dovodi do mnogih ekoloških problema.

               Onečišćenje okoliša bitno otežava život ne samo ljudima već i mnogim životinjama i biljkama na koje se sve češće zaboravlja. U svijetu se sve više nekontrolirano šire požari koje većinom uzrokuju ljudi. Požari uništavaju biološku raznolikost te dovode do ugrožavanja mnogih biljnih i životinjskih vrsta. Zbog gospodarskog razvoja nužno je opskrbiti ljude proizvodima nužnima za život koji se omogućuju izgradnjom tvornica. Tvornice svojim radom emitiraju velike količine štetnih plinova koji uzrokuju negativne klimatske promjene kao što su globalno zatopljenje koje uzrokuje podizanje morske razine, sušu itd. Jedna od negativnih ljudskih navika je i prekomjerno iskorištavanje neobnovljivih izvora energije te manjak iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Neobnovljivi izvori energije kao što su nafta i zemni plin neće nam uvijek biti dostupni te riskiramo njihovom pretjeranom upotrebom. Danas je najvažnije očuvati okoliš tako da ga ne zagađujemo, što je jedan od najvećih problema. Nerazumnom potrošnjom papira te njegovim nerecikliranjem ugrožava se drveće. Time se smanjuje i proizvodnja kisika za naš dišni sustav. Definitivno se treba osvrnuti na očuvanje okoliša, no to nije lako. Većina ljudskih postupaka otežava očuvanje okoliša, riječ je o okorjelim ljudskim navikama. Tvornice ispuštaju štetne plinove, ali bez njih ne bi bili omogućeni mnogi korisni proizvodi koje danas rabimo. Trošenjem neobnovljivih izvora energije omogućuje se kretanje prijevoznim sredstvima, dok ono što je neophodno za iskorištavanje obnovljivih izvora energije, nije lako dostupno.

                Za očuvanje Zemlje potrebna je svakodnevna briga o njoj. Svakodnevnim recikliranjem proizvoda koji se mogu ponovno upotrijebiti bitno se utječe na okoliš. Skoro sve što činimo trebamo činiti obzirno, misleći na posljedice svoga čina, te će se samo tako zaista pridonijeti njegovu očuvanju.

Možda Vas još zanima